Home

VELKOMMEN TIL

STILLINGE IDRÆTSFORENING

- når du skal i form på den sjove måde

 

 

Stillinge Idrætsforening tilbyder aktiviteter indenfor gymnastik, fodbold, håndbold,

badminton og petanque til piger og drenge, mænd og kvinder i alle aldre.

Vi er en social klub hvor alle er velkommen til at deltage,

og du behøver ikke at have dyrket sport tidligere. 

Se under de enkelte sportsgrene hvad Stillinge Idrætsforening kan tilbyde dig

og din familie, her finder du også kontaktoplysninger til trænere og ledere.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse i idrætsforeningen.
Det er i Slagelse Kommune muligt at blive henvist

til kontingentstøtte såfremt man som familie er mindre bemidlet.

Læs mere om dette ved HEL Fritid, Slagelse Kommune.


Stillinge IF afholder generalforsamling for alle medlemmer mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00


Generalforsamlingen afholdes on-line grundet forsamlingsforbuddet. 

Link til deltagelse modtages ved henvendelse til formand@stillingeif.dkDagsorden:


1. Valg af dirigent og referent


2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse


4. Behandling af indkomne forslag


5. Valg af bestyrelse:

    På valg:

    Næstformand:              Pia Svendsen - Modtager genvalg

    Kasserer:                         Maria Sværke - Modtager genvalg

    Gymnastik:                     Maria Sværke - Modtager genvalg

    Fodbold:                          Janni Albertsen - Modtager ikke genvalg

    Badminton:                    Ledig

    Suppleant:                      Ledig

    Ekstra 

    bestyrelsesmedlem:    Birgit Kornum og Martin Banke Jensen - modtager begge genvalg

    Suppleant:                      Ledig

    Revisor:                            Lars Bøcher - Modtager genvalg

    Revisor-suppleant:        Ledig


6. Eventuelt